Những trở ngại ảnh hưởng đến thị trường thành phẩm toàn cầu và việc ép giá nguyên liệu tiếp tục cản trở hoạt động buôn bán phôi tấm thương phẩm, với động thái giảm dần trong hai tuần qua.

Trong bối cảnh giá nguyên liệu thô và thành phẩm giảm, các nhà cán lại đang đặt giá thầu thấp hơn hoặc giữ lại các yêu cầu, khi họ đánh giá nhu cầu dự trữ của mình, nhận thức được khả năng tiếp tục cắt giảm sản lượng trong quý thứ ba. Những người tham gia thị trường nói nhu cầu đã tăng lên vào giữa tháng 7, nhưng hiện đã suy yếu trở lại, chỉ có một số nhà máy đặt câu hỏi.

Nhu cầu còn lại chủ yếu đến từ Châu Âu và Châu Mỹ, do các nhà cung cấp Brazil phục vụ, họ đã giảm giá chào xuống 650-660 USD/tấn fob sau khi bán một số lô hàng vào đầu tháng ở mức 680-700 USD/tấn fob. Các chào hàng thấp hơn đã tạo ra một đợt bán hàng khác cho Châu Âu vào tuần trước, cũng như nhiều yêu cầu hơn mà cho đến nay không dẫn đến bất kỳ doanh số bán hàng nào.

Các nhà giao dịch lưu ý trong bối cảnh mối quan tâm tương đối rộng từ các thị trường trả tiền cao hơn, các nhà cung cấp phôi tấm Brazil có thể mất thời gian trong việc đánh giá các lựa chọn bán hàng tốt nhất của họ. Điều này đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở lại thị trường xuất khẩu phôi tấm của Nga, nơi giá chào bán không giảm nhiều so với mức 500 USD/tấn cfr của Thổ Nhĩ Kỳ hai tuần trước. Tuy nhiên, các chỉ báo giá thầu không vượt quá 450 USD/tấn cfr, các nguồn tin lưu ý, và tương đối khan hiếm, do giá sản phẩm cố định của Thổ Nhĩ Kỳ giảm và sự gia tăng không chắc chắn trong doanh số bán hàng trong quý thứ ba.

Không có chào hàng nào từ các nhà cung cấp Ấn Độ sau một loạt đợt bán hàng cho các khu vực khác nhau ở mức khoảng 500-510 USD/tấn tấn fob Ấn Độ trong nửa đầu tháng 7. Nhưng dự kiến ​​sẽ có nhiều báo giá phôi tấm Ấn Độ hơn, do nhu cầu và giá thép dẹt thành phẩm vẫn yếu, và thép cuộn cán nóng của Nga có sẵn với giá thấp hơn, tiếp tục gây áp lực các nhà cung cấp thép dẹt của Ấn Độ.

Theo các thương nhân, nhu cầu từ Trung Quốc yếu, nhưng khối lượng thường xuyên đang được bán ở đó, theo các thương nhân, với giá thấp. Doanh số bán hàng mới nhất đã được nói đến trên thị trường đã được thực hiện ở mức 480-485 USD/tấn cfr, nhưng không thể được xác nhận. Mức giá này gần tương ứng với các điểm đến mua bán phôi tấm Châu Á khác, không có giao dịch nào được thực hiện trong hai tuần qua.

Những cơn gió ngược toàn cầu cản trở hoạt động buôn bán thép thanh thương phẩm

Những trở ngại ảnh hưởng đến thị trường thành phẩm toàn cầu và việc ép giá nguyên liệu tiếp tục cản trở hoạt động buôn bán thép thanh thương phẩm, với động thái giảm dần trong hai tuần qua.

Trong bối cảnh giá nguyên liệu thô và thành phẩm giảm, các công ty tái chế đang đặt giá thầu thấp hơn hoặc giữ lại các yêu cầu, khi họ đánh giá nhu cầu dự trữ của mình, nhận thức được khả năng tiếp tục cắt giảm sản lượng trong quý thứ ba. Những người tham gia thị trường nói nhu cầu đã tăng lên vào giữa tháng 7, nhưng hiện đã suy yếu trở lại, chỉ có một số nhà máy đặt câu hỏi.

Nhu cầu còn lại chủ yếu đến từ Châu Âu và Châu Mỹ, do các nhà cung cấp Brazil phục vụ, họ đã giảm giá chào xuống 650-660 USD/tấn fob sau khi bán một số lô hàng vào đầu tháng ở mức 680-700 USD/tấn fob. Các chào hàng thấp hơn đã tạo ra một đợt bán hàng khác cho Châu Âu vào tuần trước, cũng như nhiều yêu cầu hơn mà cho đến nay không dẫn đến bất kỳ doanh số bán hàng nào.

Các nhà giao dịch lưu ý trong bối cảnh mối quan tâm tương đối rộng từ các thị trường trả tiền cao hơn, các nhà cung cấp phôi tấm Brazil có thể mất thời gian trong việc đánh giá các lựa chọn bán hàng tốt nhất của họ. Điều này đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở lại thị trường xuất khẩu phôi tấm của Nga, nơi giá chào bán không giảm nhiều so với mức 500 USD/tấn cfr của Thổ Nhĩ Kỳ hai tuần trước. Tuy nhiên, các chỉ báo giá thầu không vượt quá 450 USD/tấn cfr, các nguồn tin lưu ý, và tương đối khan hiếm, do giá sản phẩm cố định của Thổ Nhĩ Kỳ giảm và sự gia tăng không chắc chắn trong doanh số bán hàng trong quý thứ ba.

Không có chào hàng nào từ các nhà cung cấp Ấn Độ sau một loạt đợt bán hàng cho các khu vực khác nhau ở mức khoảng 500-510 USD/tấn tấn fob Ấn Độ trong nửa đầu tháng 7. Nhưng dự kiến ​​sẽ có nhiều báo giá phôi tấm Ấn Độ hơn, do nhu cầu và giá thép dẹt thành phẩm vẫn yếu, và thép cuộn cán nóng của Nga có sẵn với giá thấp hơn, tiếp tục gây áp lực các nhà cung cấp thép dẹt của Ấn Độ.

Theo các thương nhân, nhu cầu từ Trung Quốc yếu, nhưng khối lượng thường xuyên đang được bán ở đó, theo các thương nhân, với giá thấp. Doanh số bán hàng mới nhất đã được nói đến trên thị trường đã được thực hiện ở mức 480-485 USD/tấn cfr, nhưng không thể được xác nhận. Mức giá này gần tương ứng với các điểm đến mua bán phôi tấm Châu Á khác, không có giao dịch nào được thực hiện trong hai tuần qua.

Nguồn tin: satthep.net

Những cơn gió ngược toàn cầu cản trở hoạt động buôn bán phôi tấm thương phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *