Cùm treo tăng đơ

Cùm treo tăng đơ

Cùm treo ống – cổ dê – đai treo – cùm omega là những loại vật tư, phụ kiện được sử dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng hoặc công cộng như ống nước trong các công trình, hệ thống cung cấp điện nước trong nhà cao tầng, hệ thống cứu hỏa…

Để nhận báo giá và biết bảng giá cùm treo, tăng đơ, khóa cáp mới nhất vui lòng liên hệ Hotline: 096.8817.956 hoặc Email: khoivinhtam@gmail.com để biết thêm thông tin chi tiết!

Bao gồm các loại:

CÙM TREO OMEGA

CÙM TREO HAI MẢNH

1 Cùm treo 15A(Ф21) 9 Cùm treo 100A(Ф110) 1 Cùm treo 15A(Ф21) 8 Cùm treo 80A(Ф90)
2 Cùm treo 20A(Ф28) 10 Cùm treo Ф125 2 Cùm treo 20A(Ф28) 9 Cùm treo 100A(Ф114)
3 Cùm treo 25A(Ф34) 11 Cùm treo Ф140 3 Cùm treo 25A(Ф34) 10 Cùm treo Ф125A(Ф140)
4 Cùm treo 32A(Ф42) 12 Cùm treo 150A(Ф169) 4 Cùm treo 32A(Ф42) 11 Cùm treo 150A(Ф169)
5 Cùm treo 40A(Ф48) 13 Cùm treo Ф200 5 Cùm treo 40A(Ф48) 12 Cùm treo Ф200
6 Cùm treo 50A(Ф60) 14 Cùm treo 200A(Ф219) 6 Cùm treo 50A(Ф60) 13 Cùm treo 200A(Ф219)
7 Cùm treo 65A(Ф76) 15 Cùm treo 250A(Ф275) 7 Cùm treo 65A(Ф76) 14 Cùm treo 250A(Ф275)

ĐAI TREO QUẢ BÍ

LONG ĐÈN PHẲNG, VÊNH

1 Đai treo quả bí 15A (Ф21) 7 Đai treo quả bí 65A (Ф76) 1 Long đèn M5 8 Long đèn M18
2 Đai treo quả bí 20A (Ф28) 8 Đai treo quả bí 80A (Ф90) 2 Long đèn M6 9 Long đèn M20
3 Đai treo quả bí 25A (Ф34) 9 Đai treo quả bí 100A (Ф114) 3 Long đèn M8 10 Long đèn M22
4 Đai treo quả bí 32A (Ф43) 10 Đai treo quả bí 125A (Ф134) 4 Long đèn M10 11 Long đèn M24
5 Đai treo quả bí 40A (Ф48) 11 Đai treo quả bí 150A (Ф169) 5 Long đèn M112 12 Long đèn M27
6 Đai treo quả bí 50A (Ф60) 12 Đai treo quả bí 200A (Ф219) 6 Long đèn M14 13 Long đèn M30

CÙM UBOLT

ĐAI TREO BẢN LỀ

1 Cùm U ôm ống 15A(Ф21) 8 Cùm U ôm ống 80A(Ф90) 1 Đai treo bản lề 20A Ф25 7 Đai treo bản lề 80A 
2 Cùm U ôm ống 20A(Ф27) 9 Cùm U ôm ống 100A(Ф114) 2 Đai treo bản lề 25A Ф34 8 Đai treo bản lề 100A
3 Cùm U ôm ống 25A(Ф34) 10 Cùm U ôm ống Ф125 3 Đai treo bản lề 32A Ф42 9 Đai treo bản lề  Ф125
4 Cùm U ôm ống 32A(Ф43) 11 Cùm U ôm ống Ф130 4 Đai treo bản lề 40A Ф49 10 Đai treo bản lề 125A 
5 Cùm U ôm ống 40A(Ф48) 12 Cùm U ôm ống 125A(Ф140) 5 Đai treo bản lề 50A Ф60 11 Đai treo bản lề Ф160
6 Cùm U ôm ống 50A(Ф)60 13 Cùm U ôm ống 150A(Ф169) 6 Đai treo bản lề 65A Ф76 12 Đai treo bản lề 150A

TĂNG ĐƠ

KHÓA CÁP

1 Tăng đơ 6 5 Tăng đơ 14 1 Khóa cáp M6 8 Khóa cáp M15A
2 Tăng đơ 8 6 Tăng đơ 16 2 Khóa cáp M8 9 Khóa cáp M20
3 Tăng đơ 10 7 Tăng đơ 18 3 Khóa cáp M10 10 Khóa cáp M22
4 Tăng đơ 12 8 Tăng đơ 20 4 Khóa cáp M10A 11 Khóa cáp M25
    9 Tăng đơ 22 5 Khóa cáp M12 12 Khóa cáp M28
        6 Khóa cáp M12A 13 Khóa cáp M32
        7 Khóa cáp M15    
email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *