Rọ đá thảm đá

Rọ đá (rọ đựng đá) – Thảm đá – Rọ đá bọc nhựa PVC

Sản xuất: bằng tay hoặc bằng máy
Gồm 2 loại cơ bản: rọ đá mạ kẽm và rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC

Ứng dụng của rọ đá:

– Công trình chống sói mòn, sạt lỡ bò sông, bờ biển.
– Công trình lát mái và đấy kênh.
– Công trình bảo vệ mái đê kè.
– Công trình tường chắn đất, chống sạt lỡ.
– Ngoài ra, rọ đá còn dùng trong công trình đập tràn.

Quy chuẩn rọ đá:

Rọ đá được sản xuất từ sợi thép mạ kẽm, được đun nóng đi qua các hạt nhựa PVC nguyên sinh để tạo lớp vỏ bao bọc bên ngoài. Sau đó, các sợi thép mạ kẽm bọc PVC được đưa vào đan thành tấm lưới.
Tùy theo loại máy đan, sẽ đan ra tấm lưới rọ đá các mắt lưới khác nhau.
Có 3 loại máy đan mắc lưới. Máy đan rọ đá P6 sẽ đan ra lưới rọ đá mắc lưới (6 x 8) cm. Tương tự vậy, máy đan P8 đan ra lưới rọ đá mắc lưới (8 x 10) cm và P10 đan ra lưới rọ đá có mắc lưới (10 x 12) cm.

Quy cách rọ đá

STT Quy Cách Rọ Đá – Thảm Đá (DxRxC)m Vách Ngăn Mắc Lưới Dây Đan (mm) Dây Viền (mm) Mạ Kẽm Bọc PVC
1 1 x 1 x 0.5 0 P6/P8/P10 2.2 2.7 Không
2 1 x 1 x 0.5 0 P6/P8/P10 2.4 2.7 Không
3 1 x 1 x 0.5 0 P6/P8/P10 2.7 3.4 Không
4 1 x 1 x 0.5 0 P6/P8/P10 2.2 2.7
5 1 x 1 x 0.5 0 P6/P8/P10 2.4 2.7
6 1 x 1 x 0.5 0 P6/P8/P10 2.7 3.4
7 2 x 1 x 0.3 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.2 2.7 Không
8 2 x 1 x 0.3 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.4 2.7 Không
9 2 x 1 x 0.3 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.7 3.4 Không
10 2 x 1 x 0.3 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.2 2.7
11 2 x 1 x 0.3 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.4 2.7
12 2 x 1 x 0.3 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.7 3.4
13 2 x 1 x 0.5 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.2 2.7 Không
14 2 x 1 x 0.5 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.4 2.7 Không
15 2 x 1 x 0.5 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.7 3.4 Không
16 2 x 1 x 0.5 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.2 2.7
17 2 x 1 x 0.5 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.4 2.7
18 2 x 1 x 0.5 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.7 3.4
19 2 x 1 x 1 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.2 2.7 Không
20 2 x 1 x 1 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.4 2.7 Không
21 2 x 1 x 1 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.7 3.4 Không
22 2 x 1 x 1 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.2 2.7
23 2 x 1 x 1 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.4 2.7
24 2 x 1 x 1 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.7 3.4
25 3 x 2 x 0.3 2 P6/P8/P10 2.2 2.7 Không
26 3 x 2 x 0.3 2 P6/P8/P10 2.4 2.7 Không
27 3 x 2 x 0.3 2 P6/P8/P10 2.7 3.4 Không
28 3 x 2 x 0.3 2 P6/P8/P10 2.2 2.7
29 4 x 2 x 0.3 3 P6/P8/P10 2.4 2.7
30 4 x 2 x 0.3 3 P6/P8/P10 2.7 3.4
31 4 x 2 x 0.3 3 P6/P8/P10 2.2 2.7 Không
32 4 x 2 x 0.3 3 P6/P8/P10 2.4 2.7 Không
33 4 x 2 x 0.3 3 P6/P8/P10 2.7 3.4 Không
34 4 x 2 x 0.3 3 P6/P8/P10 2.2 2.7
35 4 x 2 x 0.3 3 P6/P8/P10 2.4 2.7
36 4 x 2 x 0.3 3 P6/P8/P10 2.7 3.4
37 5 x 2 x 0.3 4 P6/P8/P10 2.2 2.7 Không
38 5 x 2 x 0.3 4 P6/P8/P10 2.4 2.7 Không
39 5 x 2 x 0.3 4 P6/P8/P10 2.7 3.4 Không
40 5 x 2 x 0.3 4 P6/P8/P10 2.2 2.7
41 5 x 2 x 0.3 4 P6/P8/P10 2.4 2.7
42 5 x 2 x 0.3 4 P6/P8/P10 2.7 3.4
43 6 x 2 x 0.3 5 P6/P8/P10 2.2 2.7 Không
44 6 x 2 x 0.3 5 P6/P8/P10 2.4 2.7 Không
45 6 x 2 x 0.3 5 P6/P8/P10 2.7 3.4 Không
46 6 x 2 x 0.3 5 P6/P8/P10 2.2 2.7
47 6 x 2 x 0.3 5 P6/P8/P10 2.4 2.7
48 6 x 2 x 0.3 5 P6/P8/P10 2.7 3.4

Để nhận báo giá và biết bảng giá rọ đá, thảm đá  mới nhất vui lòng liên hệ Hotline: 096.8817.956 hoặc Email: khoivinhtam@gmail.com để biết thêm thông tin chi tiết!

email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *