Các hạng mục sửa chữa nhà máy lọc dầu Dung Quất - Thép hình, tấm, tròn trơn, chế tạo, đóng tàu, lò hơi, U, V, H, I

Các hạng mục sửa chữa nhà máy lọc dầu Dung Quất

Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thuộc Khu kinh tế Dung Quất, là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam xây dựng thuộc địa phận xã Bình Thuận và Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là một trong những dự án kinh tế lớn, trọng điểm quốc gia của Việt Nam trong giai đoạn đầu thế kỷ 21.

 

email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *