Bảng giá Tôn, Xà gồ 2019

Tôn, xà gồ, xà gồ thép Tôn và xà gồ là 2 loại vật liệu hoàng thiện không thể thiếu được trong xây

Read more

Thép V, V20, V25, V30, V40, V50, V63, V70, V75, V80, V90, V100

Thép V V30,V40,V50,V63,V70,V75,V80,V90,V100,V120,V130,V150 Ứng dụng:  công trình xây dựng, sản xuất các thiết bị máy móc, lĩnh vực công nghiệp, dân

Read more

Thép hình I : I100 – I120 – I150 – I198 – I200 – I248 – I250 – I298 – I300….

Thép hình I được ứng dụng rất nhiều trong công nghiệp và xây dựng bởi có kết cấu vững chắc, độ bền, tuổi thọ cao.

Read more