Rọ đá là một loại vật liệu hình khối hoặc trụ được sử dụng trong công trình xây dựng. Sản phẩm được đan từ các sợi thép mạ kẽm hoặc bọc nhựa PVC. Bên trong là khoang dùng để đựng đá công trình.

     Rọ đá mạ kẽm là một loại rọ đá dây đan được phủ một lớp mạ kẽm trên bề mặt của nó. Quá trình mạ kẽm là quá trình phủ một lớp kẽm trên bề mặt kim loại để bảo vệ chúng khỏi sự ăn mòn. Khi một lớp mạ kẽm được áp dụng lên bề mặt của rọ đá, nó sẽ cung cấp một lớp phủ bảo vệ khá tốt để chống lại sự ăn mòn và sự hao mòn. Sản phẩm rọ đá mạ kẽm phổ biến được áp dụng trong các công trình xây dựngnhư lát cống sụt lún.satthepkhoivinhtam@gmail.com

Rọ đá là một loại vật liệu hình khối hoặc trụ được sử dụng trong công trình xây dựng. Sản phẩm được đan từ các sợi thép mạ kẽm hoặc bọc nhựa PVC. Bên trong là khoang dùng để đựng đá công trình.

     Rọ đá mạ kẽm là một loại rọ đá dây đan được phủ một lớp mạ kẽm trên bề mặt của nó. Quá trình mạ kẽm là quá trình phủ một lớp kẽm trên bề mặt kim loại để bảo vệ chúng khỏi sự ăn mòn. Khi một lớp mạ kẽm được áp dụng lên bề mặt của rọ đá, nó sẽ cung cấp một lớp phủ bảo vệ khá tốt để chống lại sự ăn mòn và sự hao mòn. Sản phẩm rọ đá mạ kẽm phổ biến được áp dụng trong các công trình xây dựng như lát cống sụt lún.

RỌ ĐÁ LÀ GÌ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *