Báo giá thép xây dựng CB300-V

TT      TÊN HÀNG    ĐVT                                                ĐƠN GIÁ
      Dài 11.7m           ÚC     ĐANA Ý   VIỆT MỸ HÒA PHÁT ĐANA ÚC
1 Thép cuộn D6+D8 Kg 12,023 11,950 11,780 11,250 11,840
3 Thép D10 Cây 75,262 74,200 73,400 69,750 72,930
4 Thép D12 Cây 118,400 110,100 107,322 110,700 108,340
5 Thép D14 Cây 162,260 153,200 151,650 150,980 148,200
6 Thép D16 Cây 205,820 202,050 198,313 198,200 197,150
7 Thép D18 Cây 268,050 261,540 256,650 249,600 260,150
8 Thép D20 Cây 330,256 323,980 314,970 308,650
9 Thép D22 Cây 398,460 392,300 371,990
10 Thép D25 Cây 519,320 510,117
11 Thép buộc Kg 14,800
12 Đinh 5+6 Kg 14,800
email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *