VnSteel “gặt hái” 170 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2016

Kết thúc năm 2016, “ông lớn” ngành thép – VnSteel đã đạt mức doanh thu 60.386 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.822,5 tỷ đồng, riêng Công ty mẹ đạt 170 tỷ đồng.

Hết năm 2016, VnSteel đã mang về doanh thu 60.386 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.822,5 tỷ đồng, riêng Công ty mẹ đạt 170 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng Công Ty Thép Việt Nam – CTCP, năm 2016, doanh thu đạt được của VnSteel là 60.386 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ đạt 1.315 tỷ đồng và khối các công ty con đạt 22.504 tỷ đồng; khối các công ty liên kết đạt 36.567 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.822,5 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ đạt 170 tỷ đồng; khối các công ty con đạt 697,3 tỷ đồng và khối các công ty liên kết đạt 955,2 tỷ đồng.

Trong năm qua VnSteel đã sản xuất 2.054.000 tấn phôi thép, tăng 24% so cùng kỳ; tiêu thụ ước đạt ước đạt 681.200 tấn bằng 114% kế hoạch và tăng 20% so cùng kỳ.

Đối với thép xây dựng, sản xuất ước đạt 3.046.300 tấn, tăng trưởng 9% so cùng kỳ; tiêu thụ ước đạt 3.028.500 tấn, tiêu thụ tăng 12% so với cùng kỳ và chiếm trên 39% tổng thị phần thép xây dựng cả nước.

Sản xuất kinh doanh thép cán nguội cũng đạt tăng trưởng khá: Sản lượng tiêu thụ thép cán nguội năm 2016 của Tổng công ty ước đạt 490.000 tấn, tăng 65% so cùng kỳ.

Sản xuất kinh doanh thép sau cán, bao gồm, tiêu thụ tôn mạ ước đạt 278.000 tấn, tăng trưởng 40% so cùng kỳ. Tiêu thụ ống thép ước đạt 40.500 tấn…

Năm 2016 là năm thứ ba Công ty mẹ tiếp tục hoạt động kinh doanh có lãi với mức lợi nhuận trước thuế vượt 20,5% so với kế hoạch.

Năm 2017, cân đối nhu cầu thị trường thép, VnSteet đặt mục tiêu sản xuất 2.396.000 tấn, tăng trưởng 17%, Tiêu thụ: 697.500 tấn, tăng trưởng dự kiến 11%. Trong đó, với thép xây dựng dự kiến sản xuất 3.157.000 tấn, tăng trưởng dự kiến 4%; dự kiến tiêu thụ 3.147.000 tấn, tăng trưởng dự kiến 4%. Với sản phẩm thép dẹt sản xuất và tiêu thụ đặt mục tiêu 442.000 tấn và sản phẩm thép sau cán dự kiến tiêu thụ đạt 314.000 tấn.

VnSteel hiện là 1 trong 5 doanh nghiệp đứng đầu thị phần sản xuất thép xây dựng, gồm VnSteel, Hòa Phát, Pomina, Vinakyoei và Việt Ý. 5 doanh nghiệp này chiếm tổng thị phần 68,92%, còn lại các doanh nghiệp khác chiếm 31,08%.

Nguồn tin: Đầu tư

email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *