Nhập khẩu thép phế liệu của Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2016 tăng - Thép hình, tấm, tròn trơn, chế tạo, đóng tàu, lò hơi, U, V, H, I

Nhập khẩu thép phế liệu của Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2016 tăng

Trong tháng 6/2016, Hàn Quốc nhập khẩu 509.000 tấn thép phế liệu, giảm 10,9% so với cùng tháng năm ngoái. Trong số đó, Hàn Quốc nhập khẩu 319.000 tấn thép phế liệu từ Nhật Bản, giảm 0,2% so với cùng tháng năm ngoái, nhập khẩu 115.000 tấn từ Nga, tăng 15,3% so với cùng tháng năm ngoái, xuất khẩu từ Mỹ giảm 79,8% so với cùng tháng năm ngoái (13.000 tấn).
Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hàn Quốc nhập khẩu 2,816 triệu tấn thép phế liệu, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu trung bình tháng đạt 469.000 tấn, sản lượng hàng năm đạt 5,63 triệu tấn.
Nhập khẩu thép phế liệu của Hàn Quốc trong tháng 7 giảm
Theo thống kê, trong tháng 7/2016, nhập khẩu thép phế liệu của Hàn Quốc đạt 482.000 tấn, giảm 13,7% so với cùng tháng năm ngoái, giảm 5,3% so với tháng trước đó, giảm 500.000 tấn lần đầu tiên trong 3 tháng.
Trong số đó, Hàn Quốc nhập khẩu 289.000 tấn thép phế liệu từ Nhật Bản, giảm 9,6% so với cùng tháng năm ngoái, nhập khẩu 900.000 tấn thép phế liệu từ Nga, giảm 12,1% so với cùng tháng năm ngoái, nhập khẩu 60.000 tấn thép phế liệu từ Mỹ, giảm 11,2% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong 7 tháng đầu năm 2016, Hàn Quốc nhập khẩu 3,298 triệu tấn thép phế liệu, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu trung bình tháng đạt 471.000 tấn, ước tính nhập khẩu hàng năm đạt 5,65 triệu tấn.
Nhập khẩu quặng sắt của Hàn Quốc trong tháng 7 giảm 18%
Theo thống kê, trong tháng 7/2016, Hàn Quốc nhập khẩu 5,793 triệu tấn quặng sắt, giảm 17,7% so với cùng tháng năm ngoái. Trong 7 tháng đầu năm 2016, Hàn Quốc nhập khẩu 4,0165 triệu tấn quặng sắt, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong số đó, Hàn Quốc nhập khẩu 4,225 triệu tấn quặng sắt từ Australia, nhập khẩu 1,046 triệu tấn quặng sắt từ Brazil theo thứ tự lần lượt.
Nguồn tin : satthepnett

email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *