Văn hóa

Văn hóa

Văn hóa công ty chính là sức mạnh của chúng tôi. Trước hết đó là sự Trung thực, là tinh thần mà Khôi Vĩnh Tâm hướng tới:

 Cam kết thực hiện những gì chúng tôi đã hứa hẹn và đảm bảo những gì chúng tôi đã thực hiện. Ở Khôi Vĩnh Tâm chúng tôi lấy TÂM làm gốc hướng tới Cộng đồng, sự phát triển của xã hội. Bên cạnh đó, chúng tôi xây dựng môi trường làm việc thân thiện, biến công ty trở thành ngôi nhà thứ 2 của CBCNV.

email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *