Nhà máy cồn và tinh bột sắn Đăktô

Nhà máy cồn và tinh bột sắn Đăktô

Công trình được đầu tư xây dựng làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: kinh phí 450 tỷ đồng với dây chuyền công nghệ của Trung Quốc và bộ phận kiểm soát tự động của Châu Âu bao gồm các hạng mục như: phân xưởng nghiền, nấu, lên men, chôn cất và lò hơi. Dự kiến khi đi vào hoạt động công suất sẽ đạt 50 ngàn tấn sắn khô/năm, tương đương với 65 triệu lít cồn Itanôl/năm.

Giai đoạn 2 sẽ được Công ty tiếp tục đầu tư vào năm 2015 với kinh phí 250 tỷ đồng, công suất dự kiến sẽ tăng lên 80 ngàn tấn sắn khô/năm, tương đương 100 triệu lít cồn Etanol mỗi năm.

Như vậy ngay ở giai đoạn giai đoạn 1 này, mỗi năm công ty phải cần 150 ngàn tấn sắn lát khô tương đương với 15 ngàn ha sắn nguyên liệu.

email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *