Bảng giá phụ kiện co cút tê giảm – Sắt thép Khôi Vĩnh Tâm

Bảng giá phụ kiện co cút tê giảm

Quy cách PHỤ KIỆN HÀN TIÊU CHUẨN SCH 40 PHỤ KIỆN HÀN TIÊU CHUẨN SCH 80
STT K.Thước Cút thép đen Tê thép đen Tê thu thép đen Cút mạ kẽm Tê mạ kẽm Cút thép đen Tê thép đen
1 15          4,937.50       15,500.00                          –         6,000.00            16,875.00             10,000.00              28,750.00
2 20          5,875.00          17,125.00              21,625.00              6,750.00            19,125.00              11,500.00              32,500.00
3 25        10,625.00          22,750.00              24,375.00            10,875.00            25,000.00              15,000.00              40,000.00
4 32        15,375.00          30,625.00              36,250.00            16,500.00            38,125.00              19,125.00              60,000.00
5 40        20,625.00          37,500.00              43,750.00            21,375.00            47,000.00              22,625.00              75,000.00
6 50        27,500.00          46,250.00              53,750.00            33,125.00            58,500.00              39,250.00            112,500.00
7 65        53,750.00          93,750.00            103,750.00            69,000.00          119,000.00              83,750.00            207,500.00
8 80        77,500.00        128,750.00            141,250.00          101,625.00          165,750.00            137,500.00            262,500.00
9 100      135,000.00        181,250.00            211,250.00          189,375.00          270,625.00            262,500.00            440,000.00
10 125      243,750.00        337,500.00            356,250.00          296,250.00          427,250.00            383,750.00            750,000.00
11 150      493,750.00        518,750.00            562,500.00          552,500.00          618,125.00            610,000.00         1,200,000.00
12 200      731,250.00        812,500.00            887,500.00          897,500.00       1,077,750.00         1,346,250.00         2,750,000.00
13 250   1,206,250.00     1,350,000.00         1,500,000.00       1,651,250.00       1,830,250.00         3,048,750.00         4,625,000.00
14 300   1,937,500.00     2,212,500.00         2,437,500.00       2,560,000.00       3,126,250.00         4,687,500.00         6,375,000.00
15 350   3,475,000.00     4,231,250.00         4,725,000.00       4,577,500.00       5,232,000.00         8,956,250.00                          –
16 400   4,800,000.00     5,312,500.00         5,875,000.00       5,850,000.00       7,812,500.00       13,668,750.00                          –
17 450 10,625,000.00                       –                          –                         –                         –                           –                          –
18 500 13,500,000.00                       –                          –                         –                         –                           –                          –
email

One thought on “Bảng giá phụ kiện co cút tê giảm

  • 07/04/2017 at 9:14 sáng
    Permalink

    Cho mình hỏi là báo giá trên đã thuế VAT chưa? Giá bán này là tại nhà sản xuất hay là giá vận chuyển đến chân công trình trên địa bàn TP Đà Nẵng. Xin cảm ơn.

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *