BULONG, ỐC VÍT – Thép hình, tấm, tròn trơn, chế tạo, đóng tàu, lò hơi, U, V, H, I

BULONG, ỐC VÍT

BULONG, ỐC VÍT

BU LÔNG ĐẦU LỤC GIÁC
1 Bulong M4x10 18 Bulong M8x100 34 Bulong M12x90 50 Bulong M16x90
2 Bulong M4x15 19 Bulong M10x20 35 Bulong M12x100 51 Bulong M16x100
3 Bulong M6x10 20 Bulong M10x30 36 Bulong M14x30 52 Bulong M16x110
4 Bulong M6x15 21 Bulong M10x40 37 Bulong M14x40 53 Bulong M16x120
5 Bulong M6x20 22 Bulong M10x50 38 Bulong M14x50 54 Bulong M16x130
6 Bulong M6x25 23 Bulong M10x60 39 Bulong M14x60 55 Bulong M16x140
7 Bulong M6x30 24 Bulong M10x70 40 Bulong M14x70 56 Bulong M16x150
8 Bulong M6x40 25 Bulong M10x80 41 Bulong M14x80 57 Bulong M16x160
9 Bulong M6x60 26 Bulong M10x90 42 Bulong M14x100 58 Bulong M16x180
10 Bulong M8x15 27 Bulong M10x100 43 Bulong M14x101 59 Bulong M16x200
11 Bulong M8x20 28 Bulong M12x30 44 Bulong M16x30 60 Bulong M16x220
12 Bulong M8x25 29 Bulong M12x40 45 Bulong M16x40 61 Bulong M16x250
13 Bulong M8x30 30 Bulong M12x50 46 Bulong M16x50 62 Bulong M16x300
14 Bulong M8x40 31 Bulong M12x60 47 Bulong M16x60 63 Bulong M16x49
15 Bulong M8x50 32 Bulong M12x70 48 Bulong M16x70 64 Bulong M16x50
16 Bulong M8x60 33 Bulong M12x80 49 Bulong M16x80 65 Bulong M16x51
17 Bulong M8x80
BULONG ĐẦU LỤC GIÁC LIỀN LONG ĐÈN BULONG CỔ VUÔNG
1 Bulong M5x25 3 Bulong M6x20 6 Bulong M8x10 1 Bulong M8x15
2 Bulong M6x15 4 Bulong M6x25 7 Bulong M8x15 2 Bulong M10x25
5 Bulong M6x30 8 Bulong M8x30
BULONG ĐẦU LỤC GIÁC LIỀN LONG ĐÈN NỞ SẮT ÁO RỜI
1 Nở rút sắt 6×50 8 Nở rút sắt 8×120 1 Nở rút sắt 10×80 7 Nở rút sắt 12×150
2 Nở rút sắt 6×60 9 Nở rút sắt 10×60 2 Nở rút sắt 10×100 8 Nở rút sắt 14×100
3 Nở rút sắt 6×80 10 Nở rút sắt 10×80 3 Nở rút sắt 10×120 9 Nở rút sắt 14×120
4 Nở rút sắt 6×100 11 Nở rút sắt 10×100 4 Nở rút sắt 12×80 10 Nở rút sắt 16×100
5 Nở rút sắt 8×60 12 Nở rút sắt 10×120 5 Nở rút sắt 12×100 11 Nở rút sắt 16×120
6 Nở rút sắt 8×80 13 Nở rút sắt 12×80 6 Nở rút sắt 12×120 12 Nở rút sắt 16×150
7 Nở rút sắt 8×100 14 Nở rút sắt 12×100
ĐINH BÊ TÔNG ĐINH RÚT VÍT THẠCH CAO
1 Đinh bê tông 2cm 5 Đinh bê tông 4cm 1 Đinh rút 3×10 1 Vít đen (thạch cao) 2cm
2 Đinh bê tông 2,5cm 6 Đinh bê tông 4,5cm 2 Đinh rút 3×12 2 Vít đen (thạch cao) 2,5cm
3 Đinh bê tông 3cm 7 Đinh bê tông 5cm 3 Đinh rút 4×12 3 Vít đen (thạch cao) 3,2cm
4 Đinh bê tông 3,5cm 8 Đinh bê tông 6cm 4 Đinh rút 4×16 4 Vít đen (thạch cao) 4cm
9 Đinh bê tông 7cm 5 Đinh rút 5×12

 

email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *