giá thép năm 2017 – Sắt thép Khôi Vĩnh Tâm

giá thép năm 2017

BẢNG BÁO GIÁ U, I, H CÁC LOẠI NGÀY 01 / 12 / 2015
STT TÊN HÀNG & QUI CÁCH ĐVT SL TL ĐƠN GIÁ ĐG CÂY Dung Sai
KG KG
1 U 50 * 6m Cây 1          13,50 15.200 205.000 7%
2 U 60 * 6m Cây 1          16,00 15.300 245.000 7%
3 U 80 *6m* mỏng Cây 1          23,00 12.000 276.000 7%
4 U 80 *6m* dày Cây 1          31,00 10.500 325.500 7%
6 U  100 * 6m mỏng Cây 1          33,00 10.300 339.900 7%
7 U  100 * 6m dầy Cây 1          46,00 10.500 483.000 7%
8  U 120 * 6 m * mỏng Cây 1          42,50 10.300 437.750 7%
9  U 120 * 6 m *dày Cây 1          56,00 10.500 588.000 7%
10 U 140* 6m * mỏng Cây 1          53,00 10.500 556.500 7%
11 U x 140* 6m  * dày Cây 1          66,00 10.700 706.200 7%
12 U 160* 6m * mỏng Cây 1          73,00 10.500 766.500 7%
13 U 160* 6m * dày Cây 1          82,00 10.800 885.600 7%
14 U 180 x 68 x 6.8 ly * 6m Cây 1          90,00 10.200 918.000 7%
15 U 200 x 65 x 5.4 ly * 6m * mỏng Cây 1        102,00 10.200 1.040.400 7%
20 U 200 x 73  x 8.5 ly * 6m * dày Cây 1        141,00 10.200 1.438.200 7%
21 U 250 x 76 x 6.5 ly x 6m  * mỏng Cây 1        143,40 10.300 1.477.020 13%
22 U 250 x 80 x 9 ly  x 6m  * dày Cây 1        154,80 11.000 1.702.800 7%
23 U 300 x 85 x 7ly * 6m * mỏng Cây 1        186,00 10.300 1.915.800 13%
24 U 300 x 87 x 9.5 ly x 6m dày Cây 1        235,20 11.000 2.587.200 7%
25 I  100 x 50 * 6m Cây 1          43,00 10.700 460.100 7%
26 I 120 x 60 * 6m Cây 1          53,00 10.700 567.100 7%
27 I 150 x 75* 6m Cây 1          77,00 10.800 831.600 7%
28 I 198 x 99 x 4.5 ly x 7 ly * 6m Cây 1        109,20 9.200 1.004.640 13%
29 I 200  x 100 x 5.5 ly x 8 ly * 6m * mỏng Cây 1        127,80 9.200 1.175.760 13%
30 I 200 x 100 x 5.5 ly x 8 ly * 6m * dày Cây 1        127,80 9.500 1.214.100 7%
31 I 250  x 125 x 6ly x 9 ly * 6m * mỏng Cây 1        177,60 9.100 1.616.160 13%
32 I 250 x 125 x 6 ly x 9 ly * 6m * dày Cây 1        177,60 9.500 1.687.200 7%
33 I 300  x 150 x 6.5ly x 9 ly  * 6m * mỏng Cây 1        220,20 9.100 2.003.820 13%
34 I 300  x 150 x 6.5 ly x 9 ly * 6m * dày Cây 1        220,20 9.500 2.091.900 7%
35 I 350  x 175x 7 ly x 11ly  * 6m Cây 1        297,60 9.100 2.708.160 13%
36 I 350  x 175 x 7 x 11 ly * 6m * dày Cây 1        297,60 9.500 2.827.200 7%
37 I 400 x 200 x 8ly x 13ly  x 6m Cây 1        396,00 9.700 3.841.200 7%
38 H 100  * 100 x 6ly x 8 ly x 6m Cây 1        103,20 9.300 959.760 13%
39 H 125 *125 x 6.5ly x 9 ly * 6m Cây 1        141,60 9.300 1.316.880 13%
40 H 150 *150 x 7 ly x 10 ly * 6m Cây 1        189,00 9.300 1.757.700 13%
41 H 200 *200 x 8 ly x 12 ly * Mỏng * 6m Cây 1        299,40 9.300 2.784.420 13%
42 H 200 *200  x 8 ly x 12 ly * Dầy * 6m Cây 1        299,40 9.700 2.904.180 7%
43 H 250*250 x 9 ly x 14 ly * Mỏng  * 6m Cây 1        434,40 9.800 4.257.120 13%
44 H 250*250 x 9 ly x 14 ly  *  Dầy * 6m Cây 1        434,40 9.800 4.257.120 7%
45 H 300*300 x 10 ly x 15 ly *  6m Cây 1        564,00 9.800 5.527.200 7%
46 H 350 *350 x 12 ly x 19 ly  * 6m Cây 1        822,00 9.800 8.055.600 7%
47 H 400 *400 x 13ly x 21 ly  * 6m Cây 1     1.032,00 10.000 10.320.000 7%
CTY TNHH KHÔI VĨNH TÂM CTY TNHH KHÔI VĨNH TÂM
email

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *