Cóc ray, Lập lách nối ray, bu lông…. – Thép hình, tấm, tròn trơn, chế tạo, đóng tàu, lò hơi, U, V, H, I

Cóc ray, Lập lách nối ray, bu lông….

Phụ kiện ray, cóc kẹp ray, lập lách nối ray, tấm đế cao su. bulong

Cóc kẹp ray : có 2 loại có chân và không có chân, dung để kẹp ray từ P11 đến P50….

Lập lách nối ray : dùng để nối và định vị vị trí tiếp nối giữa 2 thanh ray

Tấm đế cao su : dùng để lót ray ,tiếp xúc giữa ray và mặt gỗ.

Quy cách : phụ kiện có quy cách theo tiêu chuẩn nhà sx

Dùng cho các loại Thép ray rail tàu từ P11 đến P13

Lập lách nối ray và tấm đế cao su lot ray tàu – P11, P15, P18, P22, P24, P30, P38,P43…

Chúng tôi cung cấp tất cả các loại cóc kích với mọi kích thước thép ,với các loại cóc ray có các loại Lập lách nối ray và tấm đế cao su lót ray tàu – P11, P15, P18, P22, P24, P30, P38,P43…

 

 

email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *